Η κρεατίνη είναι ένα αμινοξύ που βρίσκεται φυσικά στο σώμα, κυρίως στους σκελετικούς μυς και […]