Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Νομικός Έλεγχος Ακινήτου από Δικηγόρο – Διαδικασία

δικηγορος για ακινητα

Η διαδικασία για τον νομικό έλεγχο ακινήτου προς αγορά είναι εξαιρετικά σημαντική και απαραίτητη. Είναι απαραίτητο να έχετε τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου δικηγόρου καθ’ όλη τη διαδικασία. Με την τήρηση αυστηρών διαδικασιών και την παρακολούθηση από την αρχή έως το τέλος από έναν δικηγόρο, μειώνονται σχεδόν στο μηδέν οι πιθανότητες λαθών που θα είναι δύσκολο να διορθωθούν στο μέλλον.

Η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνει ο αγοραστής είναι να προσλάβει έναν δικηγόρο για ακίνητα της επιλογής του, ο οποίος θα ελέγξει τους τίτλους της ιδιοκτησίας του ακινήτου στο αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο. Αυτός ο έλεγχος έχει ως στόχο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποθήκες που ασκούνται από τρίτα πρόσωπα στο ακίνητο. Αυτός ο έλεγχος πρέπει να είναι λεπτομερής και να καλύπτει τουλάχιστον τις τελευταίες 20 χρονιές για να βεβαιωθούμε ότι οι μεταβιβάσεις της ιδιοκτησίας έχουν γίνει σύμφωνα με το νόμο.

Είναι επίσης χρήσιμο να συλλέξετε αντίγραφα των τίτλων του ακινήτου και να τα παρουσιάσετε κατά την υπογραφή της σύμβασης με τη συμβολαιογράφο και με την παρουσία όλων των ενδιαφερομένων μερών, δηλαδή του πωλητή, του αγοραστή και των δικηγόρων τους. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της διαδικασίας δεν σταματά με την υπογραφή της σύμβασης από τα μέρη. Λόγω της φύσης της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας, είναι νομικά υποχρεωτικό να γίνει η μεταγραφή της σύμβασης στο αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο, ώστε να καταχωρηθεί η νέα ιδιοκτησία του ακινήτου στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο έλεγχος των τίτλων του ακινήτου πρέπει να γίνει πριν από τη συμφωνία προεπισκόπησης και την προκαταβολή προς τον πωλητή. Η προκαταβολή γίνεται συνήθως μετά τη σύνταξη ιδιωτικής συμφωνίας από τους δικηγόρους των μερών και σπανιότερα με συμβολαιογραφική προπληρωμή, που έχει μεγαλύτερη νομική ασφάλεια, καθώς πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη συμβολαιογράφου. Η σύνταξη ιδιωτικής συμφωνίας είναι απαραίτητη για να προστατευθούν τα δικαιώματα των μερών, ιδίως του αγοραστή που καταβάλλει την προκαταβολή ως σημαντικό ποσό στον πωλητή για την αγορά του ακινήτου που τον ενδιαφέρει.

Διαβάστε  Ποινικολόγος - Γιατί η εμπειρία και η ειδίκευση είναι απαραίτητη

Η συλλογή των απαραίτητων εγγράφων και δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης συνήθως ανήκει στις υποχρεώσεις του πωλητή, αλλά αυτό δεν είναι απόλυτα απαραίτητο. Για τη διαδικασία αγοραπωλησίας ακινήτου, τα βασικότερα δικαιολογητικά είναι η σύμβαση πώλησης του πωλητή, οι ταυτότητες των μερών και αντίγραφα τους, το κτηματολογικό διάγραμμα και φύλλο του ακινήτου, το πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου, το τοπογραφικό διάγραμμα, η βεβαίωση μη οφειλής τελών ακίνητης περιουσίας, η βεβαίωση μηχανικού για την ανύπαρκτη ύπαρξη αυθαιρέτων, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου, το πιστοποιητικό Ενιαίου Μητρώου Φορολογικών Ιδιοκτησιών της 5ετίας, το Ε9, η φορολογική ενημερότητα του πωλητή, η οικοδομική άδεια για το ακίνητο και άλλα.

Έπειτα, ακολουθεί ο φόρος μεταβίβασης ακινήτου που αντιστοιχεί στο 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Η δήλωση του φόρου μεταβίβασης ακινήτου συνήθως συντάσσεται από τον συμβολαιογράφο και το ποσό καταβάλλεται στην αντίστοιχη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών που ανήκει το ακίνητο από τον αγοραστή, ο οποίος λαμβάνει το πιστοποιητικό πληρωμής. Στην περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας και με την πλήρης εκπλήρωση των νομικών προϋποθέσεων, ο αγοραστής απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου μεταβίβασης ακινήτου. Έπεται η κύρια μέρος της διαδικασίας αγοραπωλησίας και μεταβίβασης ακινήτου, που είναι η σύνταξη της σύμβασης από τον συμβολαιογράφο, στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται δικηγόρος για να γίνουν οι κατάλληλες διορθώσεις, προσθήκες και επισημάνσεις.

Είναι επίσης σημαντικό, την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ο δικηγόρος του αγοραστή να πραγματοποιήσει ένα δεύτερο έλεγχο των τίτλων της ιδιοκτησίας στο αντίστοιχο υποθηκοφυλακείο ή κτηματολόγιο, προκειμένου να αποφευχθούν οποιεσδήποτε εγγραφές βαρών μεταξύ του πρώτου ελέγχου και της υπογραφής της σύμβασης. Ωστόσο, η διαδικασία της αγοραπωλησίας-μεταβίβασης ακινήτου δεν τελειώνει με την υπογραφή της σύμβασης μπροστά στον συμβολαιογράφο από τα μέρη.

Διαβάστε  Η ειδίκευση ενός Δικηγόρου στο ποινικό δίκαιο

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *