Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Τι είναι η ηθική παρενόχληση γνωστή και ως mobbing;

εργατικο-δικαιο

Τι είναι η ηθική παρενόχληση γνωστή και ως mobbing;

Ως mobbing ορίζεται ηθική παρενόχληση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας τους. Στο mobbing συμπεριλαμβάνεται κάθε είδους καταχρηστική συμπεριφορά, που εκδηλώνεται προφορικά, γραπτά ή με πράξεις και μπορεί να ζημιώσει την αξιοπρέπεια, τη προσωπικότητα ή ακόμα τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα του ατόμου και να οδηγήσει σε διατάραξη του εργασιακού κλίματος ή να θέσει την εργασία του σε κίνδυνο.

Πως μπορεί να προστατευθεί το θύμα ηθικής παρενόχλησης κατά την εργασία (mobbing);

Θα πρέπει ο παθόντας εργαζόμενος, αρχικά να αναφέρει τα περιστατικά που τον φέρουν σε αυτή τη δυσχερή θέση στον εργοδότη του. Στη συνέχεια, θα πρέπει να απευθυνθεί στη συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης στην οποία ανήκει, να επικοινωνήσει άμεσα με την επιθεώρηση εργασίας ώστε να τη καταστήσει ενήμερη και να πραγματοποιήσει αγωγή για αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης στα δικαστήρια.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις και ποια τα δικαιώματα του εργοδότη;

O εργοδότης υποχρεούται, να καταβάλλει την αμοιβή των εργαζομένων εμπρόθεσμα, να λαμβάνει κάθε μέτρο που είναι απαραίτητο ώστε να εξασφαλίζονται από κάθε κίνδυνο τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι τρίτοι που παρευρίσκονται στους τόπους εργασίας, να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρητών εργασίας, να επιθεωρεί αν εφαρμόζονται ορθά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να ενδιαφέρεται για την υγεία των εργαζομένων του με βάση τους επαγγελματικούς κινδύνους που εκτίθενται και εν γένει να τηρεί στο ακέραιο την υποχρέωση πρόνοιας που έχει για το προσωπικό του. Η συμβουλευτική για τις επόεμενες ενέργειες σας από έναν ειδικό δικηγόρο εργατολόγο στην Αθήνα, είναι το σημείο κλειδί.

Διαβάστε  Διαταγή Πληρωμής

Διαβάστε αναλυτικά στο άρθρο του Καμουζή.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *