Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Διαδικασία Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Διαδικασία Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Η διαδικασία της αγοραπωλησίας ακινήτου, συνιστά μια πολύ σοβαρή δικαιοπραξία που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επισταμένο έλεγχο. Αφενός, τα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν από τον έλεγχο του τίτλου, μέχρι τη μεταγραφή αυτού στο αρμόδιο υποθυκοφυλακείο/κτηματολόγιο είναι αρκετά, αφετέρου το καθένα από αυτά χρειάζεται εξειδικευμένη προσέγγιση, υπευθυνότητα και προσήλωση. Η παράσταση του δικηγόρου κατά την υπογραφή του συμβολαίου για αγοραπωλησία ενός ακινήτου είναι απαραίτητη, καθώς με τις παρεμβάσεις του μπορούν να αποφευχθούν σημαντικά νομικά σφάλματα, που μετά από το χρονικό σημείο της υπογραφής του συμβολαίου, θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να επιδιορθωθούν.

Το νομικό σκέλος του Δικηγόρου στον Έλεγχο Τίτλων

Ο δικηγόρος που θα αναλάβει το νομικό σκέλος της αγοραπωλησίας ακινήτου, θα πρέπει να πραγματοποιήσει διπλό έλεγχο τίτλων, τόσο σε χρονικό διάστημα προγενέστερο της υπογραφής του συμβολαίου, όσο και κατά την ημέρα της υπογραφής του συμβολαίου, προκειμένου να διασφαλίσει πως το ακίνητο που πρόκειται να αγοραστεί δεν είναι υποθηκευμένο, δεν έχει κατασχέσεις ή οποιασδήποτε φύσεως διεκδικήσεις. Θα πρέπει ο αγοραστής να έχει βεβαιότητα πως το ακίνητο που πρόκειται να αγοράσει δε θα διεκδικηθεί από κάποιον κληρονόμο του πωλητή, καθώς και να βεβαιώσει πως δεν υφίστανται ενδεχόμενες πολεοδομικές παρανομίες, που εμφαίνονται στο συμβόλαιο και όχι στα σχέδια.

Έλεγχος Τίτλων Ακινήτου

Το πρώτο στάδιο λοιπόν, που προηγείται μιας αγοραπωλησίας ακινήτου είναι ο έλεγχος τίτλων του ακινήτου, στο αρμόδιο υποθυκοφυλακείο/κτηματολόγιο. Ο δικηγόρος πραγματοποιεί τον έλεγχο τίτλων, προκειμένου να βεβαιωθεί ο αγοραστής πως δεν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, όπως ενδεικτικά υποθήκες, προσημειώσεις υποθήκης ή αν έχουν εγερθεί αγωγές ή έχουν πραγματοποιηθεί διεκδικήσεις σε βάρος του ακινήτου. Οι τίτλοι θα πρέπει να αναγνωστούν προσεκτικά σε κάθε ειδικό βιβλίο του υποθυκοφυλακείου, με χρονολογική σειρά σε βάθος 20ετίας. Είναι χρήσιμο μάλιστα, μετά από την ολοκλήρωση του έλεγχου των τίτλων του προς αγορά ακινήτου να ληφθεί ένα αντίγραφο των τίτλων του ακινήτου, το οποίο θα χρειαστεί μετέπειτα για τη σύνταξη του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Διαβάστε  Δικηγόρος Οικογενειακού Δικαίου και διαζύγιο

Δείτε αναλυτικό το άρθρο.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *