Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Ποια είναι η Νομοθεσία σχετικά με το Συναινετικό Διαζύγιο;

Στον αδιάκοπο χορό της ανθρώπινης σχέσης, το διαζύγιο αποτελεί μια από τις πιο δύσκολες και συγχρόνως απαραίτητες διαδικασίες. Η επιλογή μεταξύ του να διαλύσουμε έναν γάμο με αμοιβαίο σεβασμό ή να υποφέρουμε σε μια αναπόφευκτη σύγκρουση είναι μια σταυροδρόμια απόφασης που απαιτεί σοβαρή σκέψη και ανάλυση.

Σε αυτό το άρθρο, θα καταδείξουμε το συναινετικό διαζύγιο ως μια πρωτοποριακή προσέγγιση, που όχι μόνο μειώνει την επίπτωση του διαζυγίου στα συναισθήματα των ενηλίκων, αλλά επίσης προστατεύει την ψυχολογική ακεραιότητα των παιδιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 1438 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα: “Ο γάμος μπορεί να τερματιστεί με διαζύγιο, το οποίο αποφασίζεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή λόγω σχετικής συμφωνίας μεταξύ των συζύγων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1441”.

Συνεπώς, υπάρχουν δύο είδη διαζυγίου: το συναινετικό διαζύγιο και το διαζύγιο με τη διαδικασία της αντιδικίας. Ο τελευταίος από τους προαναφερθέντες τύπους, το διαζύγιο μέσω αντιδικίας, αφορά αυτές τις περιπτώσεις όπου οι σύζυγοι δεν μπορούν να συμφωνήσουν μεταξύ τους όσον αφορά τα θέματα του διαζυγίου, καθώς και τα κύρια ζητήματα όπως η επιμέλεια του τέκνου και η επικοινωνία μαζί του.

α) Συναινετικό διαζύγιο

Πρόσφατα εισήχθη μια νέα διαδικασία σχετικά με το συναινετικό διαζύγιο, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα μεταφέρθηκε από τα δικαστήρια στους συμβολαιογράφους. Ένας τέτοιος τερματισμός, δηλαδή μέσω συμβολαιογραφικής πράξης, είναι και έγκυρος – όπως ήδη αναφέρθηκε – αλλά και πολύ άμεσος, δεδομένου ότι παρακάμπτεται η δικαστική διαδικασία ως τέτοια. Η συμβολαιογραφική πράξη δεν είναι το αποτέλεσμα της διαδικασίας και μόλις καταρτιστεί πρέπει να καταχωρηθεί στο δημοτολόγιο της πόλης όπου είχε καταρχήν καταχωρηθεί ο γάμος ως τέτοιος. Μόνο μετά την καταχώριση της συμβολαιογραφικής πράξης θεωρείται ότι ο μέχρι τότε γάμος έχει λυθεί.

Διαβάστε  Τι είναι ένας ορθοπεδικός γιατρός και πώς μπορεί να σας βοηθήσει;

Σύμφωνα με τον νόμο 4509/2017 (ΦΕΚ τ. Α 201/22.12.2017) και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 22 τα ήδη υπάρχοντα – και ισχύοντα ακόμη – άρθρα υπ’ αριθμ. 1438 και 1441 του Αστικού Κώδικα τροποποιήθηκαν επιβάλλοντας το συναινετικό διαζύγιο μέσω συμβολαιογραφικής πράξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του συναινετικού διαζυγίου μέσω συμβολαιογραφικής πράξης, η εκπροσώπηση και των δύο συζύγων πρέπει να γίνεται μέσω των δικηγόρων τους αντίστοιχα, οι οποίοι είναι άλλωστε εκείνοι που υπογράφουν μαζί με τους συζύγους, ή ακόμη και οι ίδιοι, εάν αυτό έχει αποφασιστεί σύμφωνα με σχετική εντολή που έχει δοθεί μέσω ορισμένου συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, τη συμβολαιογραφική πράξη σχετικά με το συναινετικό διαζύγιο, τη συμφωνία διαζυγίου ως τέτοια, καθώς και άλλες γραπτές ρυθμίσεις όσον αφορά την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή. Το συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο προκειμένου όλα τα έγγραφα να υπογραφούν δεόντως από τους δικηγόρους θα πρέπει να έχει παρασχεθεί εντός του τελευταίου μήνα λίγο πριν από τις τελικές υπογραφές.

Σύμφωνα με τη νεοσύστατη διαδικασία, μεταξύ του χρόνου υπογραφής της συμφωνίας διαζυγίου και της υπογραφής της συμβολαιογραφικής πράξης ως τέτοιας θα πρέπει να μεσολαβεί χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών. Προκειμένου η ημερομηνία των υπογραφών να επικυρωθεί ορθά ως προς τη συμφωνία που ρυθμίζει τον συζυγικό χωρισμό, το πρόσφατα τροποποιημένο άρθρο 1441 του ελληνικού Αστικού Κώδικα προβλέπει ότι οι δύο υπογραφές των συζύγων πρέπει να επικυρωθούν ενώπιον της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου, όπου ο διορισμένος συμβολαιογράφος έχει την επαγγελματική του έδρα εγγεγραμμένη.

Τα ελάχιστα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου οι διορισμένοι δικηγόροι να συνεχίσουν τις εργασίες τους και να συναφθεί το συναινετικό διαζύγιο έχουν ως εξής:

Διαβάστε  Τι είναι η Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων;

Πρόσφατα εκδοθέν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Πρόσφατα εκδοθέν πιστοποιητικό γέννησης
Εάν υπάρχουν παιδιά που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της έγγαμης συμβίωσης, τα οποία εξακολουθούν να παραμένουν ανήλικα, είναι επίσης απαραίτητα τα πιστοποιητικά γέννησής τους

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *