Πολιτική απορρήτου Πολιτική cookie

Διαζύγιο – Ποιες οι Επιλογές και Ποια η Νομοθεσία;

Δικηγόροι για Διαζύγια

Το διαζύγιο είναι ένα από τα πιο σημαντικά και συναισθηματικά φορτισμένα γεγονότα που μπορεί να βιώσει ένα ζευγάρι. Αντιπροσωπεύει το τέλος ενός κεφαλαίου, αλλά και την αρχή μιας νέας φάσης στη ζωή του καθενός. Πέρα από τη νομική πτυχή, το διαζύγιο αναδεικνύει τις συναισθηματικές προκλήσεις, τις προσωπικές αναζητήσεις και τις αλλαγές στις σχέσεις και την ταυτότητα των ενεχομένων.

Ποιος είναι ο ρόλος του δικηγόρου στην ελληνική διαδικασία διαζυγίου;

Στις ελληνικές διαδικασίες διαζυγίου, ο ρόλος του δικηγόρου είναι πολύπλευρος και ζωτικής σημασίας για τη διαδικασία, ιδίως λόγω της πολυπλοκότητας του οικογενειακού δικαίου και της συναισθηματικής φύσης του διαζυγίου.

Ακολουθούν μερικοί μόνο από τους βασικούς ρόλους και τις αρμοδιότητες ενός δικηγόρου σε τέτοιες υποθέσεις:

Νομικές συμβουλές και παροχή συμβουλών: Οι δικηγόροι παρέχουν εξειδικευμένες νομικές συμβουλές προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες της κατάστασης του πελάτη. Βοηθούν τους πελάτες να κατανοήσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του ελληνικού δικαίου, εξηγούν τη διαδικασία του διαζυγίου και σκιαγραφούν τα πιθανά αποτελέσματα.

Εκπροσώπηση στο δικαστήριο: Σε αμφισβητούμενα διαζύγια, οι δικηγόροι εκπροσωπούν τους πελάτες τους στο δικαστήριο. Αυτό περιλαμβάνει την προετοιμασία και την κατάθεση των απαραίτητων νομικών εγγράφων, την παρουσίαση της υπόθεσης, την επιχειρηματολογία εκ μέρους του πελάτη και την απάντηση στα επιχειρήματα του αντιδίκου.

Διαπραγμάτευση και διαμεσολάβηση: Οι δικηγόροι συχνά διαπραγματεύονται με τον αντίδικο ή τον δικηγόρο του για την επίτευξη φιλικής συμφωνίας σε θέματα όπως ο διαχωρισμός της περιουσίας, η επιμέλεια των παιδιών και η διατροφή. Μπορεί επίσης να συμμετέχουν σε συνεδρίες διαμεσολάβησης για να διευκολύνουν αμοιβαία αποδεκτές λύσεις.

Διαβάστε  Τι είναι η ηθική παρενόχληση γνωστή και ως mobbing;

Σύνταξη νομικών εγγράφων: Αυτό περιλαμβάνει τη σύνταξη και τον έλεγχο συμφωνιών που σχετίζονται με το διαζύγιο, όπως συμφωνίες διακανονισμού περιουσιακών στοιχείων, συμφωνίες επιμέλειας παιδιών και συμφωνίες διατροφής. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι νομικά ορθά και να αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια τη συμφωνία μεταξύ των μερών.

Ποια είναι η νομοθεσία σχετικά με τον ελληνικό γάμο και το διαζύγιο;

Επί του παρόντος, το ελληνικό νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στο γάμο, τα δικαιώματα του γάμου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συζύγων, τους λόγους διαζυγίου και τις διαδικασίες που ισχύουν σε περίπτωση διάλυσης ενός γάμου δίνεται από διάφορους νόμους. Στον κατάλογο που ακολουθεί, μπορείτε να βρείτε τις πρωταρχικές πηγές δικαίου που ισχύουν για τον ελληνικό γάμο και το διαζύγιο:

το Βιβλίο IV του ελληνικού Αστικού Κώδικα προβλέπει τους κύριους κανόνες σχετικά με τον γάμο,
ο νόμος 344/1976 προβλέπει τους κανόνες για την καταχώριση της αστικής κατάστασης ενός προσώπου,
ο νόμος 4356/2015 παρουσιάζει το νομικό πλαίσιο για τα σύμφωνα συμβίωσης,
θέματα που αφορούν την οικογενειακή ζωή και την ευημερία των παιδιών περιλαμβάνονται στο νόμο 3719/2008,
όταν ένας από τους συζύγους είναι αλλοδαπός, αναγνωρίζονται στην Ελλάδα οι κανόνες του κανονισμού Ρώμη ΙΙΙ (1259/2010).

Λάβετε υπόψη σας ότι στην Ελλάδα, σε περίπτωση διάλυσης ενός γάμου, η μόνη επιλογή που αναγνωρίζεται από το νόμο είναι το διαζύγιο. Επί του παρόντος, η Ελλάδα δεν εφαρμόζει τον δικαστικό χωρισμό, ο οποίος αναγνωρίζεται σε άλλες χώρες και ο οποίος συνεπάγεται ότι τα μέρη είναι προσωρινά χωρισμένα από νομική άποψη, αλλά εξακολουθούν να είναι παντρεμένα και όχι διαζευγμένα.

Όσοι θέλουν να πάρουν διαζύγιο στην Ελλάδα θα πρέπει να επιλέξουν είτε το συναινετικό διαζύγιο είτε το αμφισβητούμενο διαζύγιο, ανάλογα με τις συνθήκες υπό τις οποίες οι σύζυγοι τερματίζουν τον γάμο τους. Το συναινετικό διαζύγιο γίνεται με την έγκριση και των δύο μερών, ενώ το αμφισβητούμενο διαζύγιο αναφέρεται στη νομική διαδικασία μέσω της οποίας ένα μέρος ξεκινά τη διαδικασία διαζυγίου ακόμη και στην περίπτωση που ο άλλος σύζυγος δεν το εγκρίνει.

Διαβάστε  Διαδικασία Αγοραπωλησίας Ακινήτου

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο περί διαζυγίου, υπάρχουν λίγοι λόγοι για τους οποίους ένας σύζυγος (ή σύζυγοι) μπορεί να κινήσει τη διαδικασία διαζυγίου – η μοιχεία, η διγαμία, η εγκατάλειψη της οικογενειακής στέγης, η απουσία του συζύγου ή η κοινή συναίνεση. Στην περίπτωση των παραπάνω περιπτώσεων, η λύση στο πρόβλημα του διαζύγιο είναι δικηγόροι για διαζύγια.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *