Το τμήμα της Βάπτισης είναι αυτό που ασχολείται με τις βαπτιστικές επιθυμίες και τα δώρα. […]